Intergas, het Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor gasdistributie telt 16 Vlaams-Brabantse gemeenten  en is deelnemer van de gasdistributienetbeheerder Inter-energa.

Sedert midden 2003 is Intergas omgevormd van een exploitatievennootschap (gas) naar een participatievennootschap.  De exploitatie-activiteiten werden overgedragen aan distributienetbeheerder Inter-energa.

Naast de financiële opvolging van haar activa treedt Intergas op als referentieaandeelhouder van Inter-energa en behartigt zo de belangen van haar 16 Vlaams-Brabantse gemeenten.

Financiële informatie vindt u onder de rubriek jaarverslagen.

Voor administratieve en juridische informatie kan u contact opnemen met Intergas via het contactformulier.

Indien u op het grondgebied van een Intergas-gemeente woont en een aansluiting op het aardgasnet wilt, moet u zich wenden tot Infrax, de werkmaatschappij van aardgasnetbeheerder Inter-energa.